จำหน่าย ขาย ปะเก็น(Gasket) สำหรับ plate heat exchanger

 จำหน่าย ขาย ปะเก็น(Gasket) สำหรับ plate heat exchanger

 Mat.EPDM,NBR,Viton

Brand: Mueller,Tranter,Sondex,Alfa Laval 

Model:AT4,AT10,AT20,AT80,M3,M6M,M6,M10,M10M,M10B,M15,S21,S22,S36,S47,S64