ราคาของ Plate Heat Exchangerเรียนผู้อ่าน บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียน ที่มักมีคนสอบถามเรื่องราคา หลายครั้งผู้ใช้ยังไม่ทราบว่า Plate Heat Exchanger นั้นมีหลายชนิด และหลายขนาด และยิ่งกว่านั้นบางครั้งผู้ใช้ทราบเพียงแต่ขนาดกำลัง  หรือ Capacity แล้วต้องการทราบราคาทันทีนั้น ผู้เขียนขอบอกได้เลยว่าอาจจะเกิด
ปัญหาภายหลังได้ ผู้เขียนขออธิบายดังนี้นะครับ เช่นถ้าเราต้องการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่าง น้ำร้อนกับน้ำเย็น สำหรับผู้ใช้คนแรกแจ้งว่า ต้องการทำน้ำร้อนให้เย็นลง1 l/s จากอุณหภูมิ 30Cเย็นลง25C โดยมีน้ำเย็น7C แต่สำหรับผู้ใช้คนที่สองแจ้งว่า ต้องการทำน้ำร้อนให้เย็นลง1 l/s จากอุณหภูมิ 20Cเย็นลง15C โดยมีน้ำเย็น7C ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดกำลังหรือ Capacity จะพบว่ามี Capacity นั้นเท่ากัน แต่สำหรับขนาดของ Plate Heat Exchanger จะมีความแตกต่างมาก สำหรับผู้ใช้คนที่สองจะมีขนาดใหญ่กว่าของผู้ใช้คนแรกมาก เพราะเนื่องจากว่าสภาวะของผู้ใช้คนที่สองนั้น อุณหภูมิของน้ำร้อนและน้ำเย็นเข้าใกล้หากันมากกว่าย่อมใช้พื้นที่มากว่า

หากผู้ใช้ท่านใดต้องการให้ออกแบบ และอยากทราบราคาของ Plate Heat Exchanger เพื่อออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถกด link ได้ตามข้างล่างครับ

HotLink: Plate Heat Exchanger ราคา
หรือติดต่อ HP: 083-713-5950


บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับ plate heat exchanger ราคา